Tin tức

Các trường ĐH, CĐ phải cam kết chất lượng đào tạo trước ngày 30/6

Thu, 24/02/2011, 08:47 GMT+7

Ngày 23/2, Bộ GD-ĐT đã có công văn yêu cầu các trường ĐH, CĐ phải thực hiện cam kết chất lượng đào tạo trước ngày 30/6/2011.

Đây là nhiệm vụ quan trọng của năm học và là một trong các tiêu chí để xem xét, đánh giá thi đua.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết, đến nay đã có 215 trường ĐH, CĐ xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo; 303 trường tổ chức rà soát, bổ sung các chỉ số trong chiến lược phát triển trường giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020 có 246 trường ĐH, CĐ cam kết chất lượng đào tạo.

Bộ GD-ĐT yêu cầu các đại học, học viện, các trường ĐH, CĐ trong học kỳ II năm học 2010 - 2011 hoàn thành việc: Xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo; Rà soát, bổ sung các chỉ số trong chiến lược phát triển trường giai đoạn 2011 - 2015, định hướng 2020; cam kết chất lượng đào tạo.

Các đơn vị phải gửi báo cáo tình hình và kết quả thực hiện về Bộ trước ngày 30/6/2011.
Bình luận
Ý kiến bình luận