Tin tức

Hội nghị cán bộ viên chức cấp Đơn vị

Thu, 21/04/2011, 09:03 GMT+7

Thực hiện kế hoạch số 388 của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, từ ngày 11-21/4 các Đơn vị trong toàn Trường tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức (CBVC) năm 2011.

Hội nghị CBVC năm 2011 được tổ chức từ cấp đơn vị Phòng, Khoa, Trung tâm, Công ty đến toàn Trường nhằm phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm của CBVC trong toàn Trường, khẳng định những thành tích đã đạt được và làm rõ những tồn tại, thiếu sót cần khắc phục. Xây dựng chương trình công tác năm 2011 và các giải pháp thực hiện.

Hội nghị CBVC cấp Đơn vị bao gồm 3 nội dung chính:

- Kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Hội nghị CBVC năm 2010 và xây dựng chương trình công tác năm 2011, các giải pháp thực hiện của đơn vị.

- Thảo luận, đóng góp ý kiến vào báo cáo của Nhà trường và đề xuất các giải pháp, cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả công tác.

- Bầu 50% đại biểu tiêu biểu trong đơn vị thuộc diện biên chế và hợp đồng dài hạn dự Hội nghị CBVC toàn trường bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Dự kiến Hội nghị CBVC trường Đại học Công nghiệp Hà Nội sẽ được tổ chức vào 7h sáng chủ nhật, ngày 24/4/2011.

 

Bình luận
Ý kiến bình luận