Kết quả thi

Bảng kết quả thi

Môn: Lập trình Windows Trình độ: Đại học
Hình thức thi: Bài tập lớn Số tín chỉ: 4 (Tối thiểu phải có 2 điểm kiểm tra thường xuyên)
Mã lớp độc lập: 160105031350902 Lớp ưu tiên: ĐH KTMP 2_K9
Trang       Từ 1 đến 30 của 74 bản ghi.
STT Mã sinh viên Họ tên Điểm thi lần 1 Điểm thi lần 2 Ghi chú
1 0941360129 Nguyễn Văn An 7.5
2 0941360212 Lương Hoàng Anh 8
3 0941360426 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 3
4 0941360139 Nguyễn Tuấn Anh 8.5
5 0941360146 Trần Tuấn Anh 9
6 0941360419 Chu Văn Bình 7
7 0941360169 Lê Quốc Bình 8
8 0941360431 Trần Thanh Bình 9
9 0941360432 Trần Đình Bửu
10 0941360106 Trần Thế Cao 8.5
11 0941360424 Đoàn Minh Chiến 7
12 0941360081 Nguyễn Văn Chiến 7.5
13 0941360126 Phùng Văn Công 7.5
14 0941360089 Nguyễn Văn Cường 9
15 0941360123 Vũ Ngọc Cường
16 0941360104 Trần Hữu Đại
17 0941360099 Nguyễn Văn Đông 8
18 0941360153 Lương Công Du 9
19 0941360102 Đỗ Minh Đức
20 0941360096 Phạm Tiến Đức
21 0941360095 Lê Tấn Dũng 7
22 0941360108 Nguyễn Quý Dương 7
23 0941360092 Đỗ Đăng Hà 9
24 0941360100 Lê Thu Hà 9
25 0941360082 Nguyễn Văn Hải 7
26 0941360087 Nguyễn Xuân Hoàng 9
27 0941360117 Vũ Huy Hoàng 8
28 0941360124 Lê Tiến Hùng
29 0941360112 Nguyễn Kim Văn Hùng 5
30 0941360219 Nguyễn Thị Thu Hương
Trang       Từ 1 đến 30 của 74 bản ghi.
Chú ý:
(*) Sinh viên phải dự thi lần 2 khi điểm tổng kết lần 1 <4 (Đào tạo theo tín chỉ) hoặc <5 (Đào tạo theo niên chế)
(*) Y/c sinh viên nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi lại lần 2 chậm nhất 2 giờ trước thời điểm thi.
(*) Sinh viên hoàn thành nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi để biết điểm thi
(*) Nếu có thắc mắc về điểm thi, sinh viên làm đơn phúc tra gửi trực tuyến tại trang http://sv.qlcl.edu.vn phần "Nộp đơn phúc tra" (không gửi qua liên hệ tại trang http://qlcl.edu.vn), trong vòng 7 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi.
Liên hệ: Phòng phúc đáp và thu tiền văn phòng phẩm phục vụ thi TT QLCL tầng 8 - nhà A10