Kết quả thi

Bảng kết quả thi

Môn: Công nghệ CNC Trình độ: Cao đẳng
Hình thức thi: Tự luận Số tín chỉ: 3 (Tối thiểu phải có 1 điểm kiểm tra thường xuyên)
Mã lớp độc lập: 160101041071603 Lớp ưu tiên: CÐ Cơ khí (Cơ điện) 3_K16
Trang       Từ 1 đến 30 của 58 bản ghi.
STT Mã sinh viên Họ tên Điểm thi lần 1 Điểm thi lần 2 Ghi chú
1 1631190241 Đào Văn ái 1
2 1631190059 Đoàn Tuấn Anh 4
3 1631190387 Hà Quang Bính 3
4 1631190231 Lê Thanh Bình 0
5 1631190192 Nguyễn Văn Chiến 3
6 1631190271 Nguyễn Thành Công 1
7 1631190235 Nguyễn Quang Cường 2
8 1631190278 Nguyễn Văn Cường 4
9 1631190228 Hà Anh Đạt 2
10 1631190221 Vũ Xuân Đạt 2
11 1631190261 Đàm Văn Doanh 7
12 1631190218 Lê Văn Dự 5
13 1631190244 Trịnh Bá Đức 8.5
14 1631190250 Bùi Quang Dũng 5
15 1631190242 Lương Văn Dũng 7
16 1631190262 Trần Sỹ Dương 8
17 1631190224 Nguyễn Đình Duy 7
18 1631190237 Lê Trọng Hải 6
19 1631190215 Nguyễn Văn Hải 7
20 1631190385 Trần Mậu Hiển 8
21 1631190212 Phạm Hoàng Hiệp 8
22 1631190229 Nguyễn Văn Hiếu 5
23 1631190245 Đàm Minh Hoàng 8
24 1631190202 Nguyễn Minh Hoàng 5
25 1631190253 Nguyễn Xuân Hồng 3
26 1631190206 Phạm Văn Hùng 5
27 1631190204 Nguyễn Việt Hưng 5
28 1631190275 Nguyễn Thị Hương 7
29 1631190238 Lê Lệnh Hường 7
30 1631190263 Nguyễn Quang Huy 6
Trang       Từ 1 đến 30 của 58 bản ghi.
Chú ý:
(*) Sinh viên phải dự thi lần 2 khi điểm tổng kết lần 1 <4 (Đào tạo theo tín chỉ) hoặc <5 (Đào tạo theo niên chế)
(*) Y/c sinh viên nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi lại lần 2 chậm nhất 2 giờ trước thời điểm thi.
(*) Sinh viên hoàn thành nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi để biết điểm thi
(*) Nếu có thắc mắc về điểm thi, sinh viên làm đơn phúc tra gửi trực tuyến tại trang http://sv.qlcl.edu.vn phần "Nộp đơn phúc tra" (không gửi qua liên hệ tại trang http://qlcl.edu.vn), trong vòng 7 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi.
Liên hệ: Phòng phúc đáp và thu tiền văn phòng phẩm phục vụ thi TT QLCL tầng 8 - nhà A10