Kết quả thi

Bảng kết quả thi

Môn: Quản trị nhân lực Trình độ: Cao đẳng
Hình thức thi: Tự luận Số tín chỉ: 4 (Tối thiểu phải có 2 điểm kiểm tra thường xuyên)
Mã lớp độc lập: 160116041401601 Lớp ưu tiên: CÐ QTKD(C09) 1_K16
Trang       Từ 1 đến 30 của 46 bản ghi.
STT Mã sinh viên Họ tên Điểm thi lần 1 Điểm thi lần 2 Ghi chú
1 1631090058 Nguyễn Thị Anh 6.5
2 1631090012 Nguyễn Văn Bảo 7.5
3 1631090059 Lê Văn Chung 7
4 1631090023 Trịnh Xuân Chung 6
5 1631090064 Phan Thị Dáng
6 0741090118 Nguyễn Đông Đạo
7 1631090091 Lê Thị Dung 9
8 1631090083 Nguyễn Thị Phương Dung 9
9 1631090046 Đỗ Tiến Dũng
10 1631090068 Hoàng Thị Duyên 8
11 1631090045 Nguyễn Thu Hà 8.5
12 1631090040 Phạm Thị Hà 8
13 1631090078 Nguyễn Cửu Hải 6.5
14 1631090043 Lê Thị Hiền 8.5
15 1631090017 Lê Quang Hiếu 8
16 1631090069 Lê Thị Hoa 7.5
17 1631090019 Nguyễn Thị Hồng 8.5
18 1631090027 Nguyễn Thị Hương 8.5
19 1631090067 Đỗ Thị Ngọc Linh 8.5
20 1631090065 Trần Diệu Linh 3
21 1631090062 Phạm Thị Hương Lý 8
22 1631090034 Trương Văn Nam 7.5
23 1631090036 Nguyễn Thị ý Nhi 8.5
24 1631090074 Đào Thị Oanh 7
25 1631090092 Nguyễn Thị Lâm Oanh 7.5
26 1631090049 Lâm Văn Phóng 9
27 1531090138 Nguyễn Xuân Quang ** Chưa nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi
28 1631090061 Nguyễn Thị Quỳnh 7.5
29 1631090024 Tống Xuân Tâm 7.5
30 1631090031 Uông Thị Tâm 8.5
Trang       Từ 1 đến 30 của 46 bản ghi.
Chú ý:
(*) Sinh viên phải dự thi lần 2 khi điểm tổng kết lần 1 <4 (Đào tạo theo tín chỉ) hoặc <5 (Đào tạo theo niên chế)
(*) Y/c sinh viên nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi lại lần 2 chậm nhất 2 giờ trước thời điểm thi.
(*) Sinh viên hoàn thành nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi để biết điểm thi
(*) Nếu có thắc mắc về điểm thi, sinh viên làm đơn phúc tra gửi trực tuyến tại trang http://sv.qlcl.edu.vn phần "Nộp đơn phúc tra" (không gửi qua liên hệ tại trang http://qlcl.edu.vn), trong vòng 7 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi.
Liên hệ: Phòng phúc đáp và thu tiền văn phòng phẩm phục vụ thi TT QLCL tầng 8 - nhà A10