Kết quả thi

Bảng kết quả thi

Môn: Tiếng Anh chuyên ngành (Khối ngành Máy tính và CNTT) Trình độ: Đại học
Hình thức thi: Tự luận Số tín chỉ: 3 (Tối thiểu phải có 1 điểm kiểm tra thường xuyên)
Mã lớp độc lập: 160113031311001TCDH Lớp ưu tiên: TCĐH KHMT 1_K10_K10
Trang       Từ 1 đến 30 của 70 bản ghi.
STT Mã sinh viên Họ tên Điểm thi lần 1 Điểm thi lần 2 Ghi chú
1 0841260044 Bùi Huy Anh 4.5
2 1046060009 Hoàng Tuấn Anh ** Chưa nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi
3 0841060205 Nguyễn Thị Anh 4
4 0946060007 Nguyễn Văn Anh 3.5
5 1046060004 Trần Xuân Bình 3.5
6 0841360207 Nguyễn Xuân Cảnh ** Chưa nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi
7 0841360077 Bùi Nam Cao ** Chưa nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi
8 0841360262 Hoàng Hữu Chiến 3
9 0841060099 Dương Văn Đoàn 3.5
10 0841260066 Nguyễn Duy Dũng 4.5
11 0841260158 Nguyễn Văn Duy 5
12 0841260104 Nguyễn Xuân Hải 2
13 0941360163 Nguyễn Thị Hằng 4.5
14 0841260162 Hoàng Thị Hiền ** Chưa nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi
15 0941260008 Hoàng Thị Hiền 7
16 0841260054 Nguyễn Thị Hiền 6
17 0841260111 Vũ Thị Thu Hiền 6
18 0841260076 Nguyễn Ngọc Hiếu 6
19 0841060147 Phạm Trung Hiếu 2
20 0841260126 Hồ Sỹ Hoàn 3
21 1046060005 Nguyễn Văn Hùng 3.5
22 0841360185 Nguyễn Xuân Hùng 3
23 0841360259 Phạm Thị Hường 5.5
24 0841260154 Ngô Thị Huyền 5
25 1046060011 Trần Thị Huyền 3.5
26 1074060036 Lê Duy Khánh 6.5
27 0841360250 Lê Thị Lài 5
28 0841360222 Nguyễn Thuý Linh 5
29 0841260149 Nguyễn Vũ Linh 2
30 1074060092 Nguyễn Tuấn Long 9
Trang       Từ 1 đến 30 của 70 bản ghi.
Chú ý:
(*) Sinh viên phải dự thi lần 2 khi điểm tổng kết lần 1 <4 (Đào tạo theo tín chỉ) hoặc <5 (Đào tạo theo niên chế)
(*) Y/c sinh viên nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi lại lần 2 chậm nhất 2 giờ trước thời điểm thi.
(*) Sinh viên hoàn thành nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi để biết điểm thi
(*) Nếu có thắc mắc về điểm thi, sinh viên làm đơn phúc tra gửi trực tuyến tại trang http://sv.qlcl.edu.vn phần "Nộp đơn phúc tra" (không gửi qua liên hệ tại trang http://qlcl.edu.vn), trong vòng 7 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi.
Liên hệ: Phòng phúc đáp và thu tiền văn phòng phẩm phục vụ thi TT QLCL tầng 8 - nhà A10